Faaliyet Alanları

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Hedef 14: Sualtı Yaşam: Denizler, ırmaklar, göller ve diğer su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı,

Hedef 15: Karasal Yaşam: Karasal ekosistemleri koruma ve restore etme, bu sistemlerin sürdürülebilir kullanımını destekleme, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşme ile mücadele, toprak kaybını ve biyoçeşitlilik kaybını durdurma ve tersine çevirme,

İklim Değişikliği ile Mücadele

Hedef 13: İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda eyleme geçilmesi,

Yenilenebilir Enerjinin Yaygınlaştırılması

Hedef 7: Temiz Enerji: Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürebilir ve temiz enerjiye erişiminin güvence altına alınması,

Sürdürülebilir Şehirler: Sorumlu Üretim & Tüketim

Hedef 11: Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması,

Hedef 12: Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması,

Barışçıl, Kapsayıcı Ve Küresel Kimliklerin İnşası

Hedef 4.7: İnsan hakları ve cinsiyet eşitliğinin güvence altına alınması, barış ve şiddetsiz bir kültürün yaygınlaşması, kültürel çeşitliliğin kabullenilmesi ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının anlaşılması,

Hedef 16: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir, kapsayıcı, sivil toplumu karar alma ve yasa yapma süreçlerine dahil eden kurumların inşası,

Hedef 17: Küresel ortaklıkların canlandırılması ve uygulama araçlarının güçlendirilmesi.