Hikayemiz

29.07.2019 tarihinde kurulan Kozalak Derneği, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını bütünüyle benimseyen bir eğitim ve çevre derneğidir. Derneğimizin amaçları, dördüncü küresel hedef olan kaliteli eğitim başlığı altında yer alan yedinci alt hedefe ve göstergesine referansla ifadesini bulmuştur:

Kozalak Derneği olarak sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin yaygınlaşması ve küresel yurttaşlık bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi ve becerileri çocuk, genç ve yetişkin tüm öğrenicilerin yaygın ve/veya örgün eğitim metotları ile elde etmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

Derneğimiz, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yurttaşlık eğitimlerinin ulusal eğitim politikalarına, müfredata, öğretmen eğitimlerine, öğrenci ölçme ve değerlendirme sistemlerine dahil edilerek güvence altına alınmasını hedeflemektedir.

Değerler

Kozalak Derneği kurucu üyeleri, 27.09.2019’ta kurulan Türkiye Yeşilleri meclisince kabul edilmiş yeşil ilkelerin hazırlanmasına aktif katkı sunmuştur. Kozalak Derneği Yeşiller’in ilkelerini benimsemektedir:

 1. Doğaya Uyum
 2. Küresel Mücadele
 3. Sürdürülebilirlik
 4. Çoğulculuk
 5. Yerel ve Doğrudan Demokrasi
 6. Özgür Yaşam
 7. İklim Kriziyle Mücadele
 8. Adil Paylaşım
 9. Barış ve Şiddetsizlik
 10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminizm

Yöntemler

Eğitim Tasarlama ve Yaygınlaştırma

Kozalak olarak çocuk, genç ve yetişkin öğrenicilerin küresel yurttaşlık kimliğini edinmeleri için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda eğitim içerikleri tasarlıyor ve yaygınlaştırıyoruz. Eğitimlerimiz; yaygın eğitim metotları ile deneyimsel öğrenme döngüsünden beslenerek tasarlanıyor ve hayata geçiyor.

Yaygın Eğitim (Non - Formal Eğitim)

Yaygın eğitimin en önemli özelliği “katılımcı merkezli” olmasıdır. Katılımcıların birbirlerinden de öğrenebilecekleri bir ortam yaratmak yaygın eğitimde oldukça önemlidir. Katılımcı merkezli olmasından dolayı, olabildiğince farklı öğrenme tarzına hitap edecek şekilde eğitimi ve oturumları kurgulamak gerekir. Şüphesiz ki katılımcıların deneyimleri birbirinden farklıdır. Bunun yanında katılımcıların öğrenme tarzları da birbirinden farklı olabilir. Öğrenme tarzları hakkında oldukça etkili kuramsal yaklaşımlar bulunmaktadır. Deneyimsel öğrenme döngüsü bu kuramlardan biridir. 

Yaygın Eğitimin Özellikleri*

 • Eğitmenler/Kolaylaştırıcılar ve katılımcılar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bir öğrenme vardır. Birbirimizden öğreniriz.
 • Katılımcılar aktiftir; sorunları çözerler, elleriyle çalışırlar ve yaratıcı düşünürler. Katılımcılara bu alanı açmak, onları bu konuda teşvik etmek yaygın eğitim eğitmeninin sorumluluğundadır. 
 • Öğrenme; pratik, esnek ve katılımcıların ihtiyaçlarına dayanır.
 • Yaygın eğitimin amacı, yalıtılmış/izole edilmiş bilgileri öğretmek yerine, bireyin ya da toplumun yaşamını iyileştirmektir. 
 • Yaygın eğitim, sorgulamayı ve düşünmeyi teşvik ederken, güveni ve saygıyı da vurgular.
 • Yaygın eğitim, insanların gerçek hayattaki problemler için yaratıcı ve yeni çözümler geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Yaygın eğitim, öğreten ve öğrenen arasında eşitlik ortamında yürütülür. Özne-özne ilişkisi kurulur. Bir taraftan da herkes aslında bir öğrenendir.
 • Yaygın eğitim insanlara götürülen bir eğitimden öte insanlardan gelen bir eğitimdir.

* Relation between formal and non-formal education, Literacy watch committee of Nepal, 1998

Deneyimsel Öğrenme Döngüsü

David Kolb, “deneyimsel öğrenme” ilkesini döngüsel bir süreç meydana getiren farklı fakat birbiriyle ilişkili aşamalar böler. Eğitim sadece deneyimle değil, bu deneyimle ne yaptığımızla da ilişkilidir. Kozalak olarak tasarladığımı ve uyguladığımız eğitimlerde deneyimsel öğrenme döngüsünün araçlarını kullanıyor ve döngünün tamamlanması için çalışıyoruz.

Kozalak olarak çocuk, genç ve yetişkin öğrenicilerle buluşturduğumu tüm eğitim programlarımız deneyimsel öğrenme döngüsü kuramından yararlanarak yaygın eğitim metotları ile tasarlanmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.

Farkındalık Arttırma ve İletişim Kampanyaları

Teknolojinin oldukça geliştiği ve dijital dünyanın önemli bir öğrenme alanına dönüştüğünü günümüzde, dijital okuryazarlık; dijital teknolojileri kullanarak mevcut bilgiye ulaşma ve bu bilgileri etkili bir şekilde kullanarak bilgi üretme becerisi olarak tanımlanabilir. Bilgiyi üretmek kadar üretilen bilginin sorgulanması, sentezlenmesi ve yeniden yorumlanması da önemli birer öğrenme pratiğidir. Kozalak olarak yurttaşların toplumsal sorunlara dair farkındalığının artması ve yurttaşlar arası diyalog alanlarının oluşması adına dijital okuryazarlık becerilerine hitap eden farkındalık arttırma ve iletişim kampanyaları hayata geçiriyoruz.

Politika İzleme ve Savunuculuk

Kozalak Derneği olarak sürdürülebilir kalkınma ve küresel yurttaşlık eğitimlerinin ulusal eğitim politikalarına, müfredata, öğretmen eğitimlerine, öğrenci ölçme ve değerlendirme sistemlerine dahil edilerek güvence altına alınmasını hedeflemekteyiz. Bu yoldaki gelişmeleri takip etmek ve savunuculuk faaliyetleri hayata geçirebilmek adına ağ oluşturma ve sivil toplum diyaloğu yöntemlerini benimsiyoruz.