Ekibimiz

Kozalak Derneği hiyerarşik bir yapı benimsememiş olup direktör, genel müdür, koordinatör, yönetici gibi unvanlar kullanılmamaktadır.

Aşağıda derneğin çalışma alanlarına göre sorumluluk alanları tanımlanmış ve bu alanlarda sorumluluk üstlenen gönüllü çalışanlarımızın bilgileri paylaşılmıştır.

Eğitim Yaygınlaştırma ve Ağ Oluşturma
Emine Özkan
Sürdürülebilirlik Eğitimi
Gülce Yeniev
Küresel Yurttaşlık Eğitimi
Sedef Oral
Eğitim Tasarlama ve Farkındalık Çalışmaları
Nagihan Demirsu
Eğitim Tasarlama ve Farkındalık Çalışmaları
Hatice Sever
Savunuculuk
Ayşegül Özer
Uluslararası İlişkiler
Özge Doruk
Gençlik Çalışmaları
Onuralp Kızılkılıç
Çocuk Çalışmaları
Bahar Özkan
Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme
Can Veyselgil
İletişim ve Sosyal Medya
Emre Erdoğan
Etkinlik ve Görünürlük Çalışmaları
Bora Güler
Dijital İletişim
Arda Çetin