Etkinlikler

5

Etkinlik Yapıldı

Tohumun Dünyasına Yolculuk Atölyesi

Anlatan Eller Derneği tarafından düzenlenen Çubuk Kraker’in yolculuğu festivalinde Tohum’un Dünyasına Yolculuk adlı bir atölye gerçekleştirildi.  Kozalak Derneği etkinliğin organizasyonuna katkıda bulundu ve çocuklar için Tohum Dünyasına Yolculuk adlı bir çevre atölyesi gerçekleştirdi. Çubuk Krakerin Yolculuğu; sanat atölyelerinden bilim ve teknoloji atölyelerine kadar çeşitli temalarda atölyelerin hayata geçirildiği, sağır ve işiten çocukların katılabildiği bir festival. Tohum’un Dünyasına Yolculuk atölyesinde Tohum ile bir yolculuğa çıkıldı ve tohum topları yapılarak  toprakla buluşturuldu. Toplam 5 seansta 100 çocukla gerçekleşen etkinlikte kentsel bir ortamda toprak ve tohumla buluşuldu.

Gönüllülük ve Gönüllülük Yönetimi Eğitimi

Bilecik Belediyesinin belediye personelinin gönüllülük ve gönüllü yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmak amaçlandı. 15 belediye çalışanıyla gönüllülük kavramı ve gönüllülüğün yönetilmesi çerçevesinde yaygın eğitim metotları kullanılarak gerçekleşen eğitimde Bilecik Belediyesi için kurumsal gönüllü politika metni hazırlandı.  Eğitim, Kozalak Derneği Program Ekibi tarafından Belediyenin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı.

Açık Radyo İklim Acil Programına Katılım

Derneğimiz Program Ekibinden Emine ve Nagihan, Açık Radyo’da iklim aktivisti Can Tonbil tarafından hazırlanıp sunulan İklim Acil Radyo Programına katıldılar. Derneğimizin vizyon ve misyonu, yürüttüğü faaliyetler ve Dünya Günü’nün önemi de dahil olmak üzere radyo dinleyicilerini bilgilendirdiler. Buna ek olarak, Dünya Günü için planladığımız sosyal medya kampanyası ve Dünya’nın Sözcükleri atölyesini anlattılar.

Dünya Günü Dünyanın Sözcükleri Dijital Atölyesi

22 Nisan’da, Kozalak Derneği program ekibi tarafından tasarlanan çevrimiçi atölye 17 katılımcıyla gerçekleştirildi. Bu atölye çalışması Dünya Günü tarihi ile başladı ve daha sonra, mevcut uluslararası ve sosyal bölünmelere rağmen iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik kayıplarına karşı küresel vatandaşlık kimliklerinin neden tüm ülkelerde teşvik edilmesi gerektiğini göstermeye çalıştı. Deneyimsel öğrenme ve toplu hikaye yazma, duygu paylaşımı ve etkileşimli grup çalışmaları gibi yaygın eğitim metodolojilerine dayanıyordu. Atölye çalışması, Dünya’nın  ağzından 2050 yılından katılımcılar tarafından toplu ve doğaçlama yazılmış bir mektupla sona erdi. Daha sonra sosyal medya hesaplarında animasyonlu bir mektup videosu hazırlandı ve yayınlandı.

Küresel Yurttaşlar İçin Küresel Hikayeler Webinar I: Kara Veba

Kara Veba Webinarı; 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa ve Osmanlı dünyalarını kapsayan veba salgını olan Kara Veba’nın tarihi ile ilgilidir. 15 katılımcıyla gerçekleşen webinarda patojen, konaklar, vektör organizmalar, insanlar, çevre ve iklim gibi ekosistem bileşenlerinin çeşitli şekillerde nasıl etkileşime girdiği ve feodalizmin, köylünün ölümü de dahil olmak üzere nasıl dramatik sosyal, ekonomik, kültürel ve politik sonuçlara yol açtığı anlatıldı.