II. Olağan Genel Kurul Toplantısı

By 16 Mayıs 2022 Haberler

KOZALAK DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz ikinci olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 31/05/2022 Salıgünü saat 19:00’da dernek yerleşim yerinde (Mimar Sinan Mah. Atlas Çıkmazı Sok. Dış Kapı No: 13/1 İç Kapı No: 42 ÜSKÜDAR / İSTANBUL), yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 07.06.2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 09.05.2022 tarihli ve 2022/3 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  5. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere elektronik posta olarak – elektronik postası yoksa telefonuna kısa mesaj olarak- ve dernek web sitesi aracılığıyla bildirilmek ve sonrasında tebliğin yapıldığına dair imza almak üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri tebliğ listesinde belirtilmiştir.