Yayınlar

Derneğimizin proje geliştirme sorumlusu Can Veyselgil tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine CSD-IV program kapsamında hazırlanmış ve basılmış bir yayın.

Güneş Enerjisi Teknolojileri ile ilgili 2015’te yayınlanmış bir sık sorulan sorular kitapçığı.