I. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

By 11 Aralık 2019 Duyurular

KOZALAK DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 26/12/2019 Perşembe günü saat 19:00’da dernek yerleşim yerinde (Mimar Sinan Mah. Atlas Çıkmazı Sok. Dış Kapı No: 13/1 İç Kapı No: 42 ÜSKÜDAR / İSTANBUL), yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 02/01/2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 29/11/2010 tarihli ve 2019/12 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  5. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere elektronik posta olarak – elektronik postası yoksa telefonuna kısa mesaj olarak- ve dernek web sitesi aracılığıyla bildirilmek ve sonrasında tebliğin yapıldığına dair imza almak üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri tebliğ listesinde belirtilmiştir.

 

Geçici Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Can Veyselgil Başkan
Emre Erdoğan Başkan Yardımcısı
Emine Özkan Sayman
Ebru Kızılkılıç Üye
Tayfun Veyselgil Üye